Nascholing, Opleiding


TTL Dongen is een erkend leerbedrijf en voldoet aan de door SVGB op grond van artikel7.2.10 lid 1 van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs vastgestelde criteria voor de:

Kwalificatierichting en kwalificatie(s)

Tandtechniek

-Tandtechnicus Kroon en brugwerk (95231) (4)
-Tandtechnicus Prothese (9532) (4)
-Tandtechnicus/Manager Kroon en brugwerk (95233) (4)
-Tandtechnicus/Manager Prothese (95234) (4)
-Tandtechnisch Medewerker Kroon en brugwerk (94711) (3)
-Tandtechnisch Medewerker Prothese (94712) (3)
-Tandtechnisch Medewerker Basistechnieken (95221 (2)

Mogelijkheden van keramiekcursussen en presentaties aan professionals op aanvraag.

????????????????????????????????????