Implantologie


Omdat wij volledig geoutilleerd zijn kan het plaatsen van implantaten en de nacontroles op locatie aan de Bolkensteeg plaatsvinden.